در این بخش، در فصل ها و مناسبت های مختلف، می توانید محصولاتی را با شرایط ویژه خریداری نمایید.

ورود به سایت
0
0
روال بازگرداندن کالا

در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان محترم واصول وقوانین حاکم برتجارت الکتریکی وقوانین حمایت ازمصرف کنندگان ،فیلیپس لند درچند صورت مبادرت به تعویض کالا یابرگشت آن می نمایید.
حالت اول:
پس از ثبت سفارش مشتری واحد ارسال کالا موظف است کالای را بدون عیب و نقص به آدرس مشتری ارسال نماید این ارسال توسط مسئول واحد ارسال کالا انجام می پذیرد.
مسئول واحد ارسال کالا موظف است کالا راازنظرظاهری درمحل به مصرف کننده تحویل دهد ومصرف کننده درقبال تحویل کالای بدون عیب ونقص رسیدی به مسئول ارسال کالا تسلیم می کند حال اگر کالای ارسال شده برفرض مثال دارای ایراد ظاهری باشد مصرف کننده می تواند کالاراجهت برگشت کامل یاتعویض به مسئول کالا عودت دهد.
دراین صورت اگرمصرف کننده تمایل به تعویض آن داشته باشد بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای مسئول مربوطه موظف است مجددا کالا رابه محل برگردانده و رضایت خریدار راجلب نمایید .

حالت دوم :
بازگرداندن کالا درمدت 7روزه 
شرایط بازگرداندن کالا در مدت 7روزه دارای شرایط خاصی می باشد.
1-اگرکالای خریداری شده دارای نقص فنی ازابتداباشد:
دراین مورد منظور این است که کالادارای ایراد کارخانه ای است که اصطلاحا به آن نقص فنی نیز گفته می شود این نقص تا قبل از ایتفاده برای مصرف کننده قابل مشاهده است دراین صورت مصرف کننده می تواند با تماس با فیلیپس لند مشکیل را طرح کند و فیلیپس لند موظف است تا کالا را تعویض نمایید لازم به ذکراست که این شرط حتما درمواردی قابل اجراس که دستگاه ازابتدا روشن نمی شود .
2-اگرکالای خریداری شده بامشخصاتی که درسایت توسط خریدار رویت شده و سفارش گذاری مغایرت داشته باشد.
دراین صورت مصرف کننده موظف است تاقبل ازاستفاده مغایرت را به کارشناسان فیلیپس لند گزارش دهد وفیلیپس لند موظف است که کالای خریدار را تعویض کند جهت بازگرداندن کالا توسط خریدارباید دربسته بندی مجدد آن و قراردادن تمام لوازم جانبی آن دربسته دقت کافی به عمل آید .
3-اگر مشتری ازخرید خود منصرف شده باشد .
ااگرهنوز سفارش مشتری ارسال شده باشد خریدار موظف است با تماس تلفنی با شماره های فیلیپس لند صرف نظر خود را از خرید اعلام نمایید اگر پس ازدریافت کالا مشتری ازخرید خود منصرف شود حداکثر تا 7روز می تواند نسبت به برگشت کالا اقدام نمایید اگرکالای خریداری شده درشرایط پروموشن یا هدیه ای بابت خرید به مصرف داده شده بود باید درهنگام برگشت برگشت کالا نیزتمامی پروموشن ها و هدایا به همراه کالابرگردانده شود لازم به ذکر است که این مورد فقط درصورتی قابل قبول است که به هیچ عنوان ازکالا استفاده نشده باشد.
4-اگر درحمل ونقل کالاآسیب دیدگی ایجاد شده باشد :
اگر درحمل ونقل کالاآسیب دیدگی ایجاد شده باشد مصرف کنندگان درزمان تحویل کالا متوجه این آسیب دیدگی خواهد شد وکالارا ازمسئول ارسال کالا تحویل می گیرد و مسئول موظف است تا کالا راعودت دهد .
5-کالای بازگشتی باید چه شرایطی داشته باشد :
کالای بازگشتی توسط مشتری باید کاملا به درستی بسته بندی شده باشد تمامی لوازم وقطعات آن داخل بسته بندی موجود باشد فاکتور فیلیپس لند به همراه کالای ارسال شود اگر کالای خریداری شده درزمان پروموشن ویا فروش ویژه باهدیه قراداشت درزمان برگشت آن تمامی پروموشن ها وهدایا به همراه کالا باید بازگردانده شود .