در این بخش، در فصل ها و مناسبت های مختلف، می توانید محصولاتی را با شرایط ویژه خریداری نمایید.

ورود به سایت
0
0
7 روز ضمانت بازگشت

بازگرداندن کالا درمدت 7روزه 
شرایط بازگرداندن کالا در مدت 7روزه دارای شرایط خاصی می باشد.
1-اگرکالای خریداری شده دارای نقص فنی ازابتداباشد:
دراین مورد منظور این است که کالادارای ایراد کارخانه ای است که اصطلاحا به آن نقص فنی نیز گفته می شود این نقص تا قبل از استفاده برای مصرف کننده قابل مشاهده است دراین صورت مصرف کننده می تواند با تماس با فیلیپس لند مشکل را طرح کند و فیلیپس لند موظف است تاکالا را تعویض نماید لازم به ذکراست که این شرط حتما درمواردی قابل اجراست که دستگاه ازابتدا روشن نمی شود .
2-اگرکالای خریداری شده بامشخصاتی که درسایت توسط خریدار رویت شده وسفارش گذاری شده مغایرت داشته باشد.
دراین صورت مصرف کننده موظف است تاقبل ازاستفاده مغایرت را به کارشناسان فروش فیلیپس لند گزارش دهد وفیلیپس لند موظف است که کالای خریدار را تعویض کند. جهت بازگرداندن کالا توسط خریدارباید دربسته بندی مجدد آن وقراردادن تمام لوازم جانبی آن در کارتون کالا  دقت کافی به عمل آید .
3-اگر مشتری ازخرید خود منصرف شده باشد .
اگرهنوز سفارش مشتری ارسال نشده باشد خریدار موظف است باتماس تلفنی با شماره های فیلیپس لند صرف نظر خود را از خرید اعلام نماید. 

اگر پس ازدریافت کالا مشتری ازخرید خود منصرف شود حداکثر تا 7روز می تواند نسبت به برگشت کالا اقدام نمایید اگرکالای خریداری شده درشرایط پروموشن یا هدیه ای بابت خرید به مصرف کننده داده شده بود باید درهنگام برگشت برگشت کالانیزتمامی پروموشن ها و هدایا به همراه کالابرگردانده شود لازم به ذکر است که این مورد فقط درصورتی قابل قبول است که به هیچ عنوان ازکالا استفاده نشده باشد.
4-اگر درحمل ونقل کالاآسیب دیدگی ایجاد شده باشد :
اگر درحمل ونقل کالاآسیب دیدگی ایجاد شده باشد مصرف کنندگان درزمان تحویل کالا متوجه این آسیب دیدگی خواهند شد وکالارا ازمسئول ارسال کالا تحویل نمی گیرند و مسئول موظف است تا کالا راعودت دهد .
5-کالای بازگشتی باید چه شرایطی داشته باشد :
کالای بازگشتی توسط مشتری باید کاملا به درستی بسته بندی شده باشد تمامی لوازم وقطعات آن داخل بسته بندی موجود باشد فاکتور فیلیپس لند به همراه کالا ارسال شود اگر کالای خریداری شده درزمان پروموشن ویا فروش ویژه باهدیه قراداشت درزمان برگشت آن تمامی پروموشن ها وهدایا به همراه کالا باید بازگردانده شود .